Vragen

Na het intakegesprek / de startbijeenkomst vragen wij een bibliotheekpasje voor je aan. Wanneer de pas bij ons binnen is, ontvang je hierover een bericht. Je kunt de pas vervolgens bij ons op het kantoor komen ophalen of ontvangen bij de training Interactief Voorlezen.  

Van alle voorlezers en coördinatoren vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat er gestart kan worden bij de VoorleesExpress. Voor de gezinnen en onze samenwerkingspartners is dit erg belangrijk. Meer over de Verklaring Omtrent het Gedrag lees je hier

 

Van alle voorlezers en coördinatoren vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) voordat er gestart kan worden bij de VoorleesExpress. Voor de gezinnen en onze samenwerkingspartners is dit erg belangrijk. 

Digitale aanvraag
Als je tijdens het intakegesprek hebt aangegeven dat je gebruik kunt maken van DigiD en Ideal, kunnen wij als projectleiding de VOG digitaal voor je aanvragen. Je ontvangt van de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een e-mail met daarin informatie over de door ons voorbereide aanvraag. Je logt in met je DigiD, betaalt de aanvraag via internetbankieren en dient de aanvraag in, die de dienst Justis vervolgens in behandeling neemt. Het betreft een bedrag van 24,55 euro of 33,85 euro (sinds maart 2016). Wanneer je de VOG hebt ontvangen, stuur je het originele exemplaar naar ons toe, samen met het betalingsbewijs. Het betalingsbewijs ontvang je per mail als bijlage. 
LET OP - Op een telefoon of tablet is de bijlage niet zichtbaar!

Papieren aanvraag
Als je tijdens het intakegesprek hebt aangegeven dat je geen gebruik kunt maken van DigiD en Ideal, heb je een papieren aanvraagformulier voor een VOG van de projectleiding ontvangen. Het formulier dien je verder in te vullen en bij het loket Burgerzaken van de gemeente (of stadsdeel) waar je staat ingeschreven in te leveren om je VOG aan te vragen. Ter plekke dien je hiervoor ook de leges te betalen, een bedrag van 30,05 euro of 41,35 euro (sinds maart 2016). Binnen 4 weken krijg je een antwoord per brief op je postadres. Wanneer je de VOG hebt ontvangen, stuur je het originele exemplaar naar ons toe, samen met het betalingsbewijs.
 
Declareren
Na afloop van het voorjeestraject kun je een ingevuld declaratieformulier naar ons opsturen om het bedrag van de leges van ons vergoed te krijgen. Uiterlijk 2 maanden na het inleveren van het declaratieformulier, wanneer ook de vrijwilligersvergoedingen worden uitgekeerd, krijg je de leges terug. Het declaratieformulier kun je hier vinden. 
 
Mocht je meer willen weten over de Verklaring Omtrent het Gedrag, kijk dan hier

Wanneer je al eerder vrijwilliger bent geweest bij VoorleesExpress Amsterdam en je VOG niet ouder is dan 2 jaar, is het niet nodig om nogmaals een VOG aan te vragen. Is je VOG voor de VoorleesExpress ouder dan 2 jaar, dan vragen wij je om opnieuw een VOG aan te vragen.
 
Wanneer je al eerder een VOG hebt aangevraagd voor werkzaamheden bij een ander bedrijf, vragen wij je om ook een VOG aan te vragen voor de VoorleesExpress. Wij hebben het originele document nodig. Een bedrijf kan toetsen op verschillende functieaspecten. Bij de VoorleesExpress wordt er getoetst op functieaspect 84: werken met minderjarigen. 

Je kunt starten met voorlezen wanneer je VOG is aangevraagd. Je kunt je voorleestraject echter pas volledig afronden en declareren wanneer wij jouw Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) hebben ontvangen. Stuur daarom zo snel mogelijk het originele exemplaar van de verklaring op het kantoor van Diversion (Max Euweplein 36, 1017 MB Amsterdam).

De meeste gezinnen komen via scholen bij de VoorleesExpress terecht. De school overlegt of een gezin geschikt is om mee te doen met de VoorleesExpress en inforormeert de familie vervolgens over het project. Als een gezin gemotiveerd is om deel te nemen, vult de toeleider samen met de ouders een digitaal aanmeldformulier in. 

Daarnaast heeft VoorleesExpress Amsterdam goed contact met logopediepraktijken, welzijnsorganisaties, de GGD en andere instanties, waar tevens gezinnen door worden aangemeld. 

Wanneer een gezin wordt aangemeld bij de VoorleesExpress mogen alle kinderen van 2 tot en met 8 jaar deelnemen aan het project. Wanneer de kinderen ongeveer even oud zijn en zich goed kunnen concentreren als ze bij elkaar zitten, kunnen de kinderen tegelijkertijd voorgelezen worden. Kies dan een boek uit waar je voor elk kind van elke leeftijd een interactieve opdracht bij kunt bedenken (denk aan: tellen, kleuren benoemen, verhaal voorspellen) zodat je alle kinderen er bij kunt betrekken. Als de kinderen van een zeer verschillende leeftijd zijn of onrustig worden van hun broertjes of zusjes, kun je er ook voor kiezen om de tijd op te splitsen. Dan lees je, in het geval van twee kinderen, ieder kind bijvoorbeeld twintig minuten voor en speel je daarna nog gezamenlijk een (taal)spelletje. Voor meer informatie zie Omgaan met bijzondere situaties.

Gezien het grote aantal gezinnen dat meedoet met de VoorleesExpress(750 gezinnen per jaar)  is het niet haalbaar om voor aanvang bij de gezinnen langs te gaan. Door het uitgebreide aanmeldformulier die door de aanmelder wordt ingevuld of aan de hand van de telefonische intake met het gezin proberen we van tevoren een zo goed mogelijk beeld te krijgen van de gezinssituatie. 

Kinderen kunnen meedoen met de VoorleesExpress wanneer zij tussen de 2 en 8 jaar zijn. Een oudere broer of zus mag er, als hij of zij dat leuk vindt, natuurlijk wel bij zitten. 

Wanneer je geen contact kunt krijgen met het gezin, kun je de volgende stappen ondernemen:

  • Probeer eerst zelf meerdere keren te bellen op verschillende dagen en tijden. Wellicht is het gezin overdag lastig te bereiken in verband  met werk. Probeer het dan ’s avonds nog een keer.
  • Neemt het gezin echt niet op, dan kun je bellen met de aanmelder  en vragen of hij of zij nog een ander telefoonnummer heeft van het gezin. Deze aanmelder staat vermeld op het aanmeldformulier.
  • Je kunt het gezin ook een kaartje sturen met daarop jouw naam en telefoonnummer. Probeer dan wel duidelijk te schrijven en niet te veel tekst te gebruiken, mocht de familie niet zo goed Nederlands kunnen lezen. 
  • Ben je in de mogelijkheid om gewoon even langs te gaan bij het gezin, dan kun je dat ook nog proberen.
  • Is het niet gelukt om contact te leggen via de bovenstaande stappen, dan kun je contact opnemen met het team van de VoorleesExpress door te mailen naar amsterdam@voorleesexpress.nl of te bellen naar  020-3059276.

Log in en lees meer over het verloop van het traject via mijn.voorleesexpress.nl. 

Uiteraard ontvang je vanuit de projectleiding van de VoorleesExpress begeleiding. We organiseren verschillende trainingen en intervisiemomenten, zie Trainingen en Bijeenkomsten .

Daarnaast kun je contact opnemen met een van de coördinatoren, zie Coördinatoren

Gezinnen betalen een symbolisch bedrag van €10,- om mee te doen aan de VoorleesExpress. Hier zijn ze van op de hoogte gesteld bij het aanmelden. De 10 euro is onderdeel van de vrijwilligersvergoeding van de voorlezer. Wanneer ouders niet in staat zijn om deze bijdrage te leveren, staat het vermeld op het aanmeldformulier. Je hoeft er dan als voorlezer niet naar te vragen. Aan het eind van het traject kun je op het declaratieformulier aangeven dat je het bedrag niet hebt ontvangen. 

De gestelde voorleestijden zijn een leidraad waar je in goed overleg met het gezin van af kunt wijken. De tijden zijn gesteld om de koppeling tussen de voorleesgezinnen en voorlezers te vergemakkelijken.

Het voorleestraject bestaat uit twintig keer een uur voorlezen. Continuïteit is hierin belangrijk, maar wanneer jij of het gezin een week niet kan, kan het voorleesuur doorschuiven naar het einde van het traject. Het traject zal dan 21 weken duren in plaats van twintig. Een andere mogelijkheid is om het voorleesuur in goed overleg met het gezin te verplaatsen binnen dezelfde week. Het is niet de bedoeling dat er 2 uur achter elkaar wordt voorgelezen om een gemiste keer in te halen. 

Vanaf het eerste gezinsbezoek is het vaak makkelijker om met ouders face-to-face afspraken te maken. Telefonisch kan wel, maar dan is het handig om goed te checken of ze het hebben begrepen. Het kan gebeuren dat je een afspraak met het gezin maakt om langs te gaan, maar dat ze er niet zijn. Dit is vaak geen onwil, maar is wel iets waar je rekening mee moet houden. Daarom kan het geen kwaad als jij, kort voordat je langsgaat, het gezin belt. Zo zit het bezoek weer vers in hun geheugen.
 
Sta jij voor een dichte deur bij een gezin? Bel ze dan even. Kun je ze tele­fo­­nisch niet bereiken; schrijf dan een briefje. Leg uit op welke dag en tijd je er was, dat dat met hen afgesproken was en geef aan op welk nummer je bereikbaar bent. Blijft het gezin onbereikbaar? Meer uitleg hierover vind je bij de vraag: ‘Ik krijg geen contact met het gezin, wat moet ik doen?’ 

Ouders van niet-Nederlandse afkomst geven vaak aan dat hun Nederlands niet goed genoeg is om voor te lezen. Tegelijkertijd staan ze er vaak op om in het Nederlands voor te lezen, ‘omdat we in Nederland leven’. Hoe kan een ouder dan toch meedoen en het voorleesritueel een plek in het gezin geven? Benadruk de meerwaarde van taalstimulering in de moedertaal, door voorlezen of bijvoorbeeld door verhalen vertellen. Daarnaast kan een familie gebruik maken van, digitale prentenboeken, luisterboeken, Nederlandse televisieprogramma’s voor kinderen of Nederlandse muziek.  

Soms hebben ouders moeite met de Nederlandse taal. Met handen en voeten kun je waarschijnlijk ver komen. Als de communicatie stroef blijft verlopen, kun je voorstellen om een tolk bij de gesprekken te vragen. Dit kan iemand uit de naaste omgeving van de familie zijn die de gesprekken kan vertalen. Daarnaast is het mogelijk om het gezin door te verwijzen voor onder andere taallessen of taal-oefen-plekken voor de ouders, zie Hulpvragen & Doorverwijzen

Ouders kunnen hoge verwachtingen hebben van hun kinderen en willen graag het beste voor hen. Mogelijk associëren zij het voorlezen meer met schoolprestaties en minder met plezier en/of spel. Mocht dit het geval zijn, dan kun je de ouders uitleggen dat schoolprestaties van kinderen juist verbeteren als zij plezier hebben in het lezen en dat interactief voorlezen daar aan bijdraagt (bijvoorbeeld doordat ze meer gaan vragen en meer gaan nadenken over het verhaal). Kinderen vergroten op een leuke manier hun woordenschat, pakken op latere leeftijd sneller een boek en gaan makkelijker de schoolteksten lezen. De rol van de ouders is erg belangrijk in het creëren van leesplezier en het is iets waar jij als voorlezer samen met de ouders aan kunt werken. 

Een coördinator is een VoorleesExpress vrijwilliger waarbij je terecht kunt met vragen, waarmee je eens kunt overleggen over jouw voorleesgezin of wie je met je mee kan gaan naar een gezin. De coördinatoren zijn actief in verschillende stadsdelen. Je kunt één specifieke coördinator benaderen, of juist meerdere coördinatoren een bericht sturen en de tips die je ontvangt bundelen om ermee aan de slag te gaan. De coördinatoren vind je hier

Maak je je zorgen over de thuissituatie van jouw voorleesgezin? Blijf er niet mee rondlopen! Bespreek je zorgen met het team van de VoorleesExpress (Robine Mens of Dimitra Schoonus, amsterdam@voorleesexpress.nl, 020 305 9276). Samen bekijken jullie wat er met deze zorgen kan gebeuren. 

Overleg dit altijd eerst met de ouders

Wanneer de ouders toestemming geven kun je contact opnemen met de school / aanmelder van het gezin. De contactinformatie van de aanmelder kun je terugvinden op het aanmeldformulier van het gezin. Hier staat ook bij of de aanmelder toestemming heeft gegeven voor contact. 

De Verteltasmethode versterkt de leesomgeving en de taalontwikkeling van kinderen én hun ouders. Door de Verteltasmethode raken ouders meer betrokken bij het onderwijs en er ontstaat een betere samenwerking tussen de school en het gezin. Het middel dat hierbij wordt ingezet is een Verteltas met lees- en spelmateriaal. De Verteltassen worden door ouders (en leerkrachten) gemaakt en bedacht en met hun kinderen thuis en op school gebruikt. Vraag je VoorleesExpress gezin naar de aanwezigheid van Verteltassen op hun school, dan kunnen zij er een lenen voor tijdens het voorleesmoment. 

Alle vrijwilligers bij de VoorleesExpress hebben recht op een vrijwilligersvergoeding. Deze is 40 euro voor 20 keer voorlezen (€2,- per keer). Deze vergoeding is om eventuele gemaakte kosten (bijvoorbeeld reiskosten) te dekken. Het declaratieformulier vind je hier . 

Voor vragen, advies en/of overleg kun je contact opnemen met  één van de (of meerdere) coordinatoren van VoorleesExpress Amsterdam. Hun contactgegevens vind je hier.