Aan de slag (start-traject) ?

Veelgestelde vraag 1

Ontzettend leuk dat je enthousiast bent over de VoorleesExpress en je hebt aangemeld om aan de slag te gaan met kinderen die een taalachterstand hebben. We nodigen je graag uit voor een groepsintake om kennis te maken en om samen te bekijken of de functie aansluit bij je voorkeuren. Je ontvangt van ons een uitnodiging voor een groepsintake.

Wanneer je aan de slag gaat als voorlezer, bieden wij je een training Interactief Voorlezen aan. Meer informatie over de training Interactief Voorlezen vind je hier:

We koppelen voorlezers aan een gezin op basis van hun beschikbaarheid en hun voorkeuren voor stadsdelen. Voorlezers ontvangen van ons een e-mail met daarin het adres, de dag en het tijdstip waarop zij gekoppeld zijn. Zodra voorlezers hier akkoord op hebben gegeven is de koppeling definitief en kunnen we de aanvullende gezinsinformatie toesturen. 

Iedere week melden gezinnen zich aan bij de VoorleesExpress, die de hulp van voorlezers goed kunnen gebruiken. Het aantal aanmeldingen van voorlezers en gezinnen per stadsdeel komt niet precies overeen. Daarom is er geen 100% garantie te geven dat een voorlezer direct aan de slag kan gaan of dat aan alle voorkeuren tegemoet gekomen kan worden. Wel doen wij hier ons uiterste best voor. Wanneer er niet direct een geschikte match is te maken, geven wij deze voorlezers uiteraard voorrang in een volgende ronde. Zodra alle koppelingen zijn gemaakt, laten wij dit weten. 

Wanneer we voorlezers aan gezinnen koppelen sturen we de voorlezer eerst altijd een voorstel voor een dag, tijdstip en adres toe. Heb je een voorstel ontvangen? Laat ons dan zo snel mogelijk weten of je wel of niet akkoord gaat met het voorstel. 

Voor je contact op kunt nemen met jouw voorleesgezin is het onderstaande van belang:  

1. VOG is aangevraagd en ingeleverd 
Van alle voorlezers en coördinatoren vragen we een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). Voor de gezinnen en onze samenwerkingspartners is dit erg belangrijk. 

Digitale aanvraag
Indien je tijdens het intakegesprek hebt aangegeven dat je gebruik kunt maken van DigiD en Ideal, kunnen wij als projectleiding de VOG digitaal aanvragen. Je ontvangt van de dienst Justis, de screeningsautoriteit van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, een e-mail met daarin informatie over de door ons voorbereide aanvraag. Nadat je de aanvraag hebt betaald en ingediend, wordt deze door de dienst Justis in behandeling genomen. Bij deze handelingen zal je eerst moeten inloggen met je DigiD. De betaling kan gedaan worden via internetbankieren, het betreft een bedrag van 33,85 euro (sinds maart 2016). Wanneer je de VOG hebt ontvangen, stuur je het originele exemplaar naar ons toe, samen met het betalingsbewijs. Het betalingsbewijs ontvang je per mail. 

Papieren aanvraag
Indien je tijdens het intakegesprek hebt aangegeven dat je geen gebruik kunt maken van DigiD en Ideal, heb je een papieren aanvraagformulier voor een VOG van de projectleiding ontvangen. Het formulier dien je verder in te vullen en bij het loket Burgerzaken van de gemeente (of stadsdeel) waar je staat ingeschreven in te leveren om je VOG aan te vragen. Ter plekke dien je hiervoor ook de leges te betalen, een bedrag van 41,35 euro (sinds maart 2016). Binnen 4 weken krijg je dan antwoord per brief op je postadres. Wanneer je de VOG hebt ontvangen, stuur je het originele exemplaar naar ons toe, samen met het betalingsbewijs.
 
Declareren
Na afloop van het voorleestraject kun je een ingevuld declaratieformulier naar ons opsturen om het bedrag van de leges van ons vergoed te krijgen. Uiterlijk 2 maanden na het inleveren van het declaratieformulier, wanneer ook de vrijwilligersvergoeding wordt uitbetaald, krijg je de leges terug. Het declaratieformulier kun je vinden onder het kopje 'Declaratieformulier voorlezers' bij 'Materiaal' onder '(Start) Traject'. 

Mocht je meer willen weten over de Verklaring Omtrent het Gedrag, kijk dan hier

2. Ontvangst van gezinsinformatie
Zodra je de koppeling hebt geaccepteerd, ontvang je het aanmeldformulier van de familie, met alle nodige gezinsinformatie. Als voorlezer kun je vanaf dat moment telefonisch contact opnemen met het gezin om jezelf voor te stellen als hun voorlezer en kun je een eerste afspraak inplannen. De gezinnen die deelnemen zijn ook erg benieuwd naar hun voorlezer. Wacht daarom niet te lang met het telefoontje, ook al ben je nog niet van plan om diezelfde week al te beginnen. 

3. Start- en leesstimuleringspakket (startstas)
Alle voorlezers ontvangen een starterspakket (starterstas), deze kun je ophalen op kantoor (Max Euweplein 36, kantoor Diversion). Meer informatie over het start- een leesstimuleringspakket vind je hier onder het kopje 'Materiaal'.

Heb je je eerste gezinsbezoek gepland? Dan zijn de onderstaande punten van belang:

1. Eerste gezinsbezoek
Tijdens het eerste gezinsbezoek maak je als voorlezer kennis met je gezin, leg je het project nog eens duidelijk uit en licht je de doelen extra toe. De informatie die je als voorlezer over het gezin hebt ontvangen, vormt de basis voor het eerste gesprek. In de digitale reader vind je enkele aandachtspunten voor dit gesprek. De digitale reader vind je hier.
 
Samen met de familie maak je een plan van aanpak. Hoe gaan jullie de komende tijd inzetten op taalstimulering en het creëren van een taalrijke(re) omgeving? Wanneer je hulp wilt bij het opstellen van dit plan of behoefte hebt aan input, kun je contact opnemen met één van de coördinatoren van de VoorleesExpress. Zij denken graag met je mee. De gegevens van de coördinatoren vind je hier
 
2. Na afloop van het eerste gezinsbezoek
Na afloop van het eerste gezinsbezoek vul je het eerste digitale verslagformulier in. Het eerste verslagformulier vind je onder het kopje 'Verslagformulieren' onder 'Materiaal' bij '(Start)traject'.

1. Het bibliotheekbezoek
Voorlezers bezoeken halverwege het traject samen met hun voorleesgezin de bibliotheek waar het gezin het dichtst bij woont. Het bibliotheekbezoek vormt een mooie start voor de overdracht van het voorleesritueel, door ouders vanaf dat moment ook een deel van de boeken te laten verzorgen waaruit jij en zij voorlezen. Wanneer het gezin niet bekend is met de bibliotheek of de inschatting is dat het bezoeken van de bibliotheek van grotere meerwaarde kan zijn, kun je al wat eerder in het traject gaan. Je kunt vooraf telefonisch bij de bibliotheek informeren of er iemand is die een korte rondleiding kan geven, of je kunt ervoor kiezen om het gezin zelf wegwijs te maken in de bibliotheek. Ook wanneer het gezin de bibliotheek regelmatig bezoekt is het belangrijk om het gezamenlijke bibliotheekbezoek in te plannen. Het bezoek biedt ruimte om met ouders in gesprek te gaan over de boekkeuze, andere activiteiten die in de bibliotheek worden georganiseerd en het aanbod voor (taalarme) ouders. In de digitale reader vind je enkele aandachtspunten voor dit gesprek. De digitale reader vind je hier.
 
2. Het voortgangsgesprek
Het voorgangsgesprek wordt rond de tiende voorleessessie gehouden. Dit gesprek is bedoeld om samen met het gezin te kijken hoe het voorlezen tot dan toe gaat en hoe het voorlezen overgedragen kan worden. Leg goed uit aan de ouders dat het project over een tijdje stopt, dat ze maar één keer kunnen meedoen en dat het daarom belangrijk is dat zij steeds meer zelf gaan bijdragen aan het stimuleren van de taal van hun kinderen. Na afloop van het voortgangsgesprek vul je als voorlezer het tweede digitale verslagformulier in. Dit verslagformulier vind je onder het kopje 'Verslagformulieren' onder 'Materiaal' bij '(Start)traject'.

1. Het laatste gezinsbezoek
De laatste keer dat je gaat voorlezen is een feestelijke afsluiting die je zelf kunt vormgeven. Vermeld tijdens het gezinsbezoek duidelijk dat dit de laatste keer is. Het is goed om te vertellen dat het een bijzondere keer is en dat het wat anders verloopt dan normaal. Tijdens het laatste gezinsbezoek overhandig je het op het kantoor uitgekozen boek, het prenten(doe)boek en het VoorleesExpress diploma. Mocht je jouw gezin willen blijven zien of willen blijven voorlezen, dan moedigen we dat zeker aan! Wees er wel duidelijk in dat het project de VoorleesExpress na 20 keer is gestopt.
  
2. Inhoudelijke afsluiting
Ook bij de afronding van het seizoen is er alle ruimte om jouw ervaringen te delen of inhoudelijk te overleggen over welke doorverwijzing er mogelijk of nodig is. Daarvoor neem je contact op met één van de coördinatoren. De gegevens van de coördinatoren vind je hier.
 
3. Na afloop van het laatste gezinsbezoek
Na afloop van het laatste gezinsbezoek vul je het derde digitale verslagformulier in. Dit verslagformulier vind je onder het kopje 'Verslagformulieren' bij 'Materiaal' onder '(Start)traject. De VoorleesExpress heeft alle drie de verslagformulieren nodig voor de evaluaties. 

1. Declaratieformulier
Je kunt aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding van €40 voor jouw inzet bij de VoorleesExpress. Hiermee kunnen gemaakte onkosten en reiskosten vergoed worden. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, kun je het daarvoor bestemde declaratieformulier invullen en na afloop van het voorleestraject naar ons toesturen of bij ons langsbrengen. Het declaratieformulier vind je hier
 
2. VOG vergoeding
Wanneer je bij de start van het seizoen een Verklaring Omtrent Gedrag hebt aangevraagd, krijg je de kosten hiervoor na afloop van het seizoen ook terugbetaald. Dit doen we tegelijkertijd met de uitbetaling van de vrijwilligersvergoeding. Wanneer je afziet van je vrijwilligersvergoeding horen we dit dus graag, zodat we jouw VOG vergoeding dan wel in orde maken en hiervoor niet wachten op de declaratie van de vrijwilligersvergoeding. Indien je het betalingsbewijs van jouw VOG nog niet naar ons had toegestuurd ontvangen we die graag.
 
3. Bibliotheekpas
Wanneer het seizoen is afgesloten ontvangen we jouw bibliotheekpas graag retour. De pas kun je per post opsturen of bij ons in de brievenbus doen. Indien je tijdens het eerstvolgende seizoen weer zou willen voorlezen, kun je jouw bibliotheekpas houden. We vragen je dan wel om dit aan ons te laten weten, zodat we de pas voor je kunnen laten verlengen.
 
4. Terugkommoment
Na het traject kun je ervoor kiezen om een terugkommoment in te plannen met het gezin. Ongeveer twee maanden na afloop van het project bezoek je de familie weer met een specifiek doel. Hoe gaat het nu binnen het gezin? Is het voorlezen overgenomen? Zijn ouders beter in staat om de taalontwikkeling te stimuleren? Als voorlezer kun je juist dit moment aangrijpen om ouders nogmaals te enthousiasmeren/bij te sturen en waar nodig handvatten te geven. Is het voorlezen niet overgenomen maar zijn ouders nu wel in staat een taalrijke(re) omgeving te creëren? Dan is dat ook een mooi resultaat! Indien er een terugkommoment met het gezin wordt ingepland, hebben we een vragenlijst die je kan helpen om dit bezoek goed in te delen en met de ouders de onderwerpen te bespreken rondom het overnemen van het voorleesritueel. De vragenlijst voor het terugkommoment vind je hier.

5. Doorgaan bij de VoorleesExpress?
Hopelijk kunnen we het volgende seizoen weer op jou rekenen als voorlezer. We kunnen je hulp goed gebruiken! Ken je iemand die geïnteresseerd is in de VoorleesExpress, dan horen we dat ook graag!
 
Andere opties om betrokken te blijven bij de VoorleesExpress vind je hier:
 
Ik wil meer! Meer over het ambassadeurschap vind je hier.

Ik wil meer! Meer over de rol van flexibele coördinator vind je hier

(Oud)-voorlezers en (oud)-coördinatoren die het project een warm hart toedragen kunnen ook op een andere manier betrokken raken bij het project en mensen enthousiasmeren over de VoorleesExpress met hun persoonlijke verhaal. Hiervoor is de functie van ambassadeur in het leven geroepen. De invulling van het ambassadeurschap kan per persoon verschillen, afhankelijk van de mogelijkheden, het netwerk en de manier waarop de vrijwilliger graag zou willen bijdragen. Mocht je interesse hebben in de functie van ambassadeur, mail dan naar amsterdam@voorleesexpress.nl!
 
Ambassadeurs kunnen de volgende rollen vervullen:
 
1. Ondernemer
Iedereen heeft zijn eigen netwerk. Dit netwerk bestaat naast vrienden en familie uit mensen van je huidige en voormalige werk, studie, sportvereniging, studievereniging, club, koor of wijk. Ben jij ondernemend, een netwerker en vind je het leuk om mensen aan elkaar te verbinden? Zet jij jouw netwerk graag in voor de VoorleesExpress? Dan past deze ambassadeursrol bij jou!
 
Wat houdt het in?
Je ziet kansen binnen jouw eigen netwerk (of gaat hier actief naar op zoek) om de VoorleesExpress onder de aandacht te brengen ten behoeve van de promotie van het project. Je geeft bijvoorbeeld presentaties op je werk of opleiding, bij je (studie)vereniging, of bij de club of organisatie waarin je actief bent, maar je kunt natuurlijk ook flyers in jouw buurt verspreiden ten behoeve van werving van vrijwilligers en/of gezinnen. Je promoot de VoorleesExpress op Social Media en je vindt het bijvoorbeeld leuk om te bloggen over jouw ervaringen. Je zoekt naar PR mogelijkheden en legt contact met mensen uit jouw netwerk bij kranten, buurtblaadjes, tijdschriften etc.
 
Wat vraagt het van jou?
Je werkt niet op aanvraag, maar op eigen initiatief. Je denkt actief mee over wervingsmogelijkheden voor gezinnen en voorlezers.
 
2. Verteller
Persoonlijke verhalen van vrijwilligers werken vaak aanstekelijk op anderen en zorgen ervoor dat nieuwe vrijwilligers zich aanmelden. Vind je het leuk om mensen over je vrijwilligerswerk bij de VoorleesExpress te vertellen, daarmee nieuwe vrijwilligers te werven en de zichtbaarheid van het project te vergroten? Dan is dit de rol voor jou!
 
Wat houdt het in?
Je bent als het gezicht van VoorleesExpress Amsterdam en/of Diemen op aanvraag aanwezig bij diverse bijeenkomsten zoals lezingen, literaire festivals, buurtfeesten/markten, activiteiten vanuit de OBA, etc. Je zet je in ter promotie van de VoorleesExpress. Jouw eigen verhaal en ervaringen zijn belangrijk. Wat levert de VoorleesExpress op voor een taalarm gezin en wat heeft het jou als vrijwilliger opgeleverd? Je maakt anderen enthousiast over de VoorleesExpress. 
 
Wat vraagt het van jou?
Wij vragen van jou dat je op oproepbasis beschikbaar bent voor een activiteit. Je kunt intekenen op activiteiten waarvan wij je per mail op de hoogte houden. Je denkt actief mee over wervingsmogelijkheden voor gezinnen en voorlezers.
 
3. Super voorlezer!
De VoorleesExpress krijgt regelmatig de vraag of er voorlezers beschikbaar zijn om voor te lezen bij buurtbijeenkomsten of  festivals. Lees je niet alleen graag voor binnen jouw voorleesgezin maar vind je het ook leuk om voor te lezen op locatie aan een groep kinderen? Dan ben jij een super voorlezer!
 
Wat houdt het in?
Je leest bijvoorbeeld voor bij buurtbijeenkomsten, op een festival of op een speciaal evenement, georganiseerd door de VoorleesExpress. Je bent, indien nodig, ook beschikbaar voor andere activiteiten (zoals knutselen) met kinderen.
 
Wat vraagt het van jou?
Wij vragen van jou dat je op oproepbasis beschikbaar bent om voor te lezen op locatie. Je kunt intekenen op activiteiten waarvan wij je per mail op de hoogte houden.
Uiteraard is een combinatie van bovenstaande invullingen ook mogelijk. Benodigd promotiemateriaal zoals flyers, posters, een PowerPointpresentatie of T-shirts hebben wij voor ambassadeurs ter beschikking.
 
Ik wil meer! Meer over de rol van van flexibele coördinator vind je hier

Voordat het eerste gezinsbezoek plaatsvindt, ontvangen voorlezers een start- en leesstimuleringspakket van de projectleiding. Het gaat om een tasje met het VoorleesExpresslogo, met daarin:

  • 1 voorleesdagboek
  • ​1 dobbelsteen van Taal begint thuis
  • 1 folder met tips voor ouders om hun kind te helpen met taal
  • 1 folder met praktische tips om samen met ouders aan de slag te gaan
  • 1 folder over het leren van de Nederlandse taal voor ouders
  • 1 koelkastkaart 

Bekijk alle materialen goed. Gebruik de koelkastkaart, het voorleesdagboek en de dobbelsteen van Taal begint thuis vanaf de eerste keer dat je gaat voorlezen en maak ze onderdeel van het voorleesritueel. Met de dobbelsteen kun je voor wat afwisseling zorgen tijdens het voorleesuurtje. De folder met tips voor ouders neem je samen met hen door tijdens het eerste gezinsbezoek. 

In het voorleesdagboek staat voor iedere week iets om in te vullen. Ook kan het kind iedere week op de koelkastkaart een sticker plakken of een kruisje of stempel zetten in het vakje van die week. Op die manier kunnen zij en hun ouders zelf zicht houden op het verloop van het traject. Als een extra dagboek wenselijk is, kun je die komen ophalen op het kantoor. 

Iedere voorlezer kan aan het eind van het traject een prenten(doe)boek komen ophalen en een kinderboek voor het gezin uitzoeken op het kantoor. Ook kan er voor elk kind een voorleesdiploma worden opgehaald. Geef vooraf bij de projectleiding aan wanneer je hiervoor langs zou willen komen. Tijdens de laatste voorleessessie overhandig je het boek en het diploma. Het diploma vul je vooraf of ter plekke in. Hierbij is het belangrijk dat je duidelijk aangeeft wat het kind de afgelopen 20 weken heeft bereikt en welke veranderingen er zijn geweest. 

Sinds 2017 werkt VoorleesExpress Amsterdam met een nieuw systeem: mijn.voorleesexpress. 
In dit systeem vul je als voorlezer wekelijks een korte evaluatie in.

Voorlezers die al langer bij ons voorlezen (voor 2017), zijn mogelijk drie evaluatiemomenten gewend. Waarin er gebruik werd gemaakt van verslagformulieren. Deze manier van evalueren is echter vervangen door de wekelijkse online evaluaties, zoals hierboven beschreven.

Mocht je vragen hebben over de online evaluaties, neem dan contact met ons op via 020 305 92 76. We helpen je graag verder.

Na het traject kun je ervoor kiezen om een terugkommoment in te plannen met het gezin, waarbij je de familie 2 maanden na afloop van het traject weer bezoekt met een specifiek doel: erachter komen hoe het nu gaat binnen het gezin. Is het voorlezen overgenomen? Zijn ouders beter in staat om de taalontwikkeling te stimuleren? Als voorlezer kun je juist dit moment aangrijpen om ouders nogmaals te enthousiasmeren/bij te sturen en waar nodig handvatten te geven. Is het voorlezen niet overgenomen maar zijn ouders nu wel in staat een taalrijke(re) omgeving te creëren? Dan is dat ook een mooi resultaat!

Als je een terugkommoment met het gezin inplant, hebben we een vragenlijst die je kan helpen dit bezoek goed in te delen en met ouders de onderwerpen te bespreken rondom het overnemen van het voorleesritueel. De vragenlijst voor het terugkommoment vind je hier.

Gezinnen betalen éénmalig een symbolisch bedrag van €10,- om mee te doen aan het project, tenzij je van de projectleiding een ander bericht hebt ontvangen. Gezinnen zijn reeds bij de aanmelding op de hoogte gesteld van de kosten die zijn verbonden aan deelname van de VoorleesExpress. Deze €10,- is voor de vrijwilliger en komt bovenop de vrijwilligersvergoeding van €40,-. De ouders kunnen bij het eerste gezinsbezoek gevraagd worden deze €10,- te betalen voor het hele traject, waarna de vrijwilliger en de ouders het briefje ‘Verklaring ontvangst gezinsbijdrage’ in tweevoud tekenen. Eén van de twee exemplaren is voor het gezin, het andere voor de vrijwilliger. De verklaring ontvangst gezinsbijdrage vind je hier.

Je kunt aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding van €40 voor jouw inzet bij de VoorleesExpress, waarmee gemaakte onkosten en reiskosten vergoed kunnen worden. Wanneer je hier gebruik van wilt maken, kun je het daarvoor bestemde declaratieformulier invullen en aan ons toesturen of bij ons langsbrengen. Indien je hier vanaf ziet horen we dat ook graag voor onze administratie. Je kunt je vrijwilligersvergoeding pas declareren wanneer je online alle evaluaties hebt ingevuld. 

LET OP: Lever je declaratieformulier uiterlijk een jaar na je startdatum in! Later is helaas niet mogelijk. 

Het declaratieformulier vind je hier.

Als vrijwilliger bij VoorleesExpress Amsterdam kun je aanspraak maken op een vrijwilligersvergoeding. Bij een betrokkenheid van een half jaar als coördinator kun je een vrijwilligersvergoeding van €50,- declareren. Eventuele kosten die gemaakt zijn voor een coördinatorenbijeenkomst kunnen apart gedeclareerd worden. Het declaratieformulier voor coördinatoren vind je hier
 

De OBA biedt iedere voorlezer een bibliotheekpas aan. Met deze OBA pas kun je als voorlezer een half jaar lang boeken en aanvullend materiaal lenen, maximaal 8 per keer met een uitleentermijn van 3 weken. Online kan het geleende materiaal twee keer verlengd worden, tot een maximale leentermijn van 9 weken. Verlenging is niet mogelijk als het materiaal gereserveerd is door iemand anders. Je kunt online inloggen met het nummer op je pas. Je geboortedatum is je wachtwoord. Meer informatie over het aanbod van de OBA voor volwassenen en kinderen en de voorwaarden van je VoorleesExpress bibliotheekabbonement vind je hier

Let op: Je nieuwe OBA pas ontvang je geblokkeerd. De pas kun je aan de balie van één van de OBA vestigingen laten deblokkeren met een geldige persoonslegitimatie.

Ben je na een half jaar nog niet klaar met voorlezen en wil je je pas laten verlengen? Geef het dan aan ons door, wij zorgen dat je pas verlengd wordt. Wil je na afloop van het voorleestraject de OBA pas voor eigen gebruik verlengen? Dit kan via de klantenservice van de Centrale OBA. Meer informatie over de tarieven van de verschillende typen abonnementen vind je hier

Tijdens jouw voorleestraject bezoek je in ieder geval één keer samen met jouw voorleesgezin de bibliotheek. Tijdens het bezoek maak je de familie wegwijs in de OBA. Indien gewenst kun je een afspraak maken met de jeugdbibliothecaris van de OBA, voor een rondleiding. Neem hiervoor tijdig contact op met de betreffende OBA vestiging. 

Op zoek naar inspiratie voor kinderboeken? Bekijk hier onze boekenlijst! Alle boeken zijn onderdeel van de OBA collectie. 

VoorleesExpress Amsterdam heeft in 2013 met steun van het VSBfonds het Vakantie doe-boek ontwikkeld. Alle voorlezers hebben toen een doe-boek ontvangen om aan de kinderen uit hun voorleesgezin te geven. 

We hebben het Vakantie doe-boek  nu ook online gezet. Je kunt het doe-boek hier bekijken. Wil je voor jouw voorleesgezin een doe-boek ontvangen? We hebben er nog een klein aantal liggen dus als je wilt, kom gerust langs! 

Speciaal voor de start van de Kinderboekenweek organiseerden wij een voorlees- en activiteitenmiddag onder het Kinderboekenweek thema ‘Raar, maar waar!’. Wethouder Onderwijs Simone Kukenheim was aanwezig om de middag feestelijk af te sluiten en diploma’s te overhandigen. 

Samen met ouders en vrijwilligers voerden de aanwezige kinderen een heleboel leuke proefjes en spelletjes uit die te maken hebben met natuur, wetenschap en techniek. Wil jij weten welke?

De activiteiten zijn gebundeld en online gepubliceerd. Klik op de link en download de bundel 'Thuis aan de slag!'. Bij veel opdrachten hoort ook een boek uit de bibliotheek. Leen het boek bij de bibliotheek en probeer het opdrachtje eens uit met je voorleesgezin!  OBA, Simone Kukenheim, alle aanwezige kinderen, ouders &  vrijwilligers hartelijk dank voor deze drukke en leuke middag!  

 

 

Volg de training “Interactief Voorlezen” voorafgaand of tijdens jouw traject. De training wordt verzorgd door de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA). Er zal onder andere besproken worden welke boeken geschikt zijn om uit voor te lezen, hoe onbekende woorden uitgelegd kunnen worden en hoe je kinderen betrekt bij het voorlezen. Deze training is informatief en geeft je de kans om al je vragen aan een medewerker van de OBA te stellen. Daarnaast ontvang je tijdens deze training een speciale bibliotheekpas, waarmee je als voorlezer kinderboeken kunt lenen. Deelname aan de training is een vast onderdeel van het project.

Actuele informatie over data en tijden over de starttraining Interactief Voorlezen vind je hier.
 

Stichting Lezen & Schrijven, Sardes & de VoorleesExpress hebben samen een serie praktische instructiefilmpjes ontwikkeld.

In de video's vertelt Jorinde  stap voor stap waar je als voorlezer op moet letten, op welke manier je het voorlezen voor kunt bereiden en hoe je een kind actief betrekt bij het voorlezen. Ook geeft zij iedere aflevering een gouden voorleestip.

Bekijk de complete serie hier

De expertmeeting is een avond voor vrijwilligers van VoorleesExpress Amsterdam en Diemen om met elkaar en met professionals in gesprek te gaan over onderwerpen als ouderbetrokkenheid, meertaligheid en/of taalstimulering. De expertmeeting wordt eens per half jaar aangeboden, biedt ruimte om dieper op bepaalde thema’s in te gaan en geeft de mogelijkheid om ervaringen uit te wisselen met andere voorlezers. De avond wordt gezellig afgesloten.

De grootste aandachtspunten en good practices van de expertmeeting zijn verwerkt en gebundeld. Klik op het thema van de expertmeeting voor het sfeerverslag met de tips. 

Expertmeeting april 2014 - Ouderbetrokkenheid
Expertmeeting november 2014 - Theater & Spel
Expertmeeting april 2015 - Meertaligheid
Expertmeeting december 2015 - Ouderbetrokkenheid
Expertmeeting februari 2016 - Taalverwerving
Expertmeeting november 2016 - Concentratie 
Expertmeeting februari 2017 - Meertaligheid
Expertmeeting november 2017 - Digi-taal 

Bekijk hier of er binnenkort een expertmeeting gepland staat en hoe je jezelf kunt aanmelden. . 
 

Eens in de maand organiseren we een KOEK BOEK & CO bijeenkomst op ons kantoor. KOEK BOEK & CO biedt voorlezers de mogelijkheid om, met een koek en een boek in de hand, andere voorlezers te ontmoeten en ervaringen uit te wisselen. Iedere maand zal één van de coördinatoren (CO) de bijeenkomst leiden. Bekijk hier wanneer er weer een KOEK BOEK & CO georganiseerd wordt en meld jezelf aan!

Als voorlezer van VoorleesExpress Diemen kun je gebruik maken van alle informatie die op deze website te vinden is. Veel informatie over VoorleesExpress Amsterdam is ook van toepassing op VoorleesExpress Diemen. Alle benodigde informatie specifiek voor voorlezers van VoorleesExpress Diemen verzamelen we hier.

Er is een digitale reader beschikbaar voor vrijwilligers, waarin het verloop van het seizoen stap voor stap wordt uitgelegd. Het is raadzaam om de reader voor het traject goed door te nemen en er tijdens het seizoen nog een blik op te werpen. 

De reader vind je hier

De VoorleesExpress vraagt voorlezers om op drie momenten in het voorleestraject een digitaal verslagformulier in te vullen. Deze formulieren worden door VoorleesExpress Diemen ingezet om het voorleesseizoen te evalueren en om mee te denken waar nodig. Voorlezers kunnen de antwoorden aanvinken die voor hen en hun voorleesgezin van toepassing zijn. De vragen gaan naast enkele algemene gegevens over de taalomgeving binnen het gezin, de hulpvragen van kinderen en ouders en de leerdoelen die voor hen centraal zijn gesteld. De verslagformulieren vind je onder het kopje 'Verslagformulieren' onder 'Materiaal' bij '(Start)traject'.