Coördinatoren

Gedurende het voorleestraject kun je contact opnemen met één van de coördinatoren van de VoorleesExpress. De coördinatoren zijn zeer betrokken bij VoorleesExpress Amsterdam denken graag met je mee over (de situatie in) jouw voorleesgezin. Wanneer je je vraag aan één coordinator hebt voorgelegd, horen  ze dan ook graag nog even hoe het je verder bij jouw gezin vergaat. 

De coördinatoren zijn beschikbaar voor advies of om eens te overleggen over inhoudelijke thema’s als ouderbetrokkenheid, opvoedvraagstukken, interactief voorlezen. De coördinatoren zijn ook beschikbaar om eens mee te gaan met een gezinsbezoek. 

Gabi Fennis

Gabi Fennis

Bereikbaar via:
gabi@fennis.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Ik ben als voorlezer begonnen in Hilversum. Daar heb ik veel geleerd over het werken met een gezin van niet nederlandse afkomst. Ik vond het erg leuk om te doen. Je zag bij de kinderen verbetering en je bouwt een mooie band op. Na mijn verhuizing naar Amsterdam kwam ik weer in aanraking met de VoorleesExpress. Als coordinator is het heel leuk om de verschillende ervaringen van de voorlezers te horen. Daarnaast is het fijn om een voorlezer en zo ook een gezin te helpen het meeste uit de VoorleesExpress te halen. Door mijn werk als orthopedagoog heb ik snel een goed inzicht in het gezin en wat zij eventueel nodig hebben om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Voorlezers kunnen bij mij terecht voor een luisterend oor, over de ervaringen als voorlezer. Daarnaast kunnen ze bij mij terecht voor vragen over hoe ouders te betrekken, verslagen te formuleren, vragen over boekkeuzes en overige vragen.

Hannelore Smulders

Hannelore Smulders

Bereikbaar via:
hanneloresmulders@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Je kunt mij benaderen met elke vraag. Ik vind het belangrijk dat voorlezers al hun vragen kunnen stellen, en niet met kleine/grote onzekerheden blijven rondlopen. Daarvoor is de periode van 20x voorlezen in een gezin te kort. Temeer omdat een gezin maar één keer mee kan doen moeten we er alles uithalen wat er uit te halen valt. Dat betekent dan ook dat wanneer je twijfelt over je aanpak of de voortgang van het proces, of wanneer je jezelf afvraagt wat je kan doen om de situatie een nieuwe boost te geven, dat je mij of één van de andere beschikbare coördinatoren gewoon even kan mailen. Hoe lastig, ingewikkeld of hopeloos de situatie ook lijkt. Ik hou er juist van om daar een positieve draai aan te geven. Schroom niet om met schijnbaar futiele problemen aan te komen; ook die zijn het oplossen waard! Mijn trefwoorden zijn: - Boekkeuze (Tip: Begin vooral met een eenvoudig maar pakkend prentenboek met weinig tekst om het niveau te bepalen) - Drukke kinderen - Omgang met het gezin en de (opvoed- en omgang-)situaties die zich hierin voordoen - Ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid, het aanspreken van en grenzen stellen aan ouders.

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Christine Karstens

Christine Karstens

Bereikbaar via:
fckarstens@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Ik ben Christine Karstens en ik ben sinds 2013 vrijwilliger bij de Voorleesexpress. Ik heb bij een aantal gezinnen van uiteenlopende achtergrond zelf voorgelezen en als coördinator van andere voorlezers ben ik inmiddels bij meer dan 20 gezinnen over de vloer gekomen. Zo heb ik natuurlijk te maken gehad met kinderen en ouders met verschillende leeftijden, gezinssituaties, afkomst en belangstelling, maar een aantal dingen zijn universeel: alle ouders willen het beste voor hun kinderen, ze zijn blij dat je dit voor ze doet, en het helpt altijd! Toch kan het gebeuren dat je twijfelt je of je het wel goed aanpakt - heb je moeite aansluiting te vinden bij je voorleeskind, de ouder(s) bij het voorleestraject te betrekken, je aandacht over meerdere kinderen te verdelen: dan kan het helpen om even te overleggen met iemand met meer ervaring over hoe je de juiste insteek kunt vinden. Als we er telefonisch niet uitkomen, ga ik graag een keertje met je mee om een beter beeld van het gezin te krijgen en je functioneren daarin.

Lisanne Geerts

Lisanne Geerts

Bereikbaar via:
m.b.l.geerts@zoho.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Ik ben al ruim 7 jaar actief als vrijwilliger bij de VoorleesExpress, zowel als voorlezer bij de gezinnen thuis, als coördinator van voorlezers en gezinnen. Al doende heb ik veel ervaring gekregen met het voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Jullie kunnen bij mij terecht met vragen over het betrekken van de ouders, de keuze van boeken, het voorlezen aan drukke kinderen, het voorlezen aan een gezin met meerdere kinderen, en nog veel meer.

Gabrielle van Zaalen

Gabrielle van Zaalen

Bereikbaar via:
g.vzaalen@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Mijn ervaring met de VoorleesExpress is tot nu toe beperkt gebleven bij 3 gezinnen, maar mijn ervaring als voorlezer gaat al langer terug, door mijn werk als specialist jeugd bij verschillende openbare bibliotheken. Voorlezen en vertellen behoorden daarin tot mijn kerntaken. Ook advies geven aan kinderen, ouders, opvoeders en onderwijzers over lezen, boeken e.d. maakte hiervan onderdeel uit. Daarnaast heb ik gewerkt in de hulpverlening aan gezinnen en in het welzijnswerk. Ook op dit gebied ben ik beschikbaar om te 'sparren'.

Alaa Khalifa

Alaa Khalifa

Bereikbaar via:
alaa-@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
'Van mijn 17de tot mijn 28ste heb ik met veel plezier opgepast op kinderen tussen de 0 en 15 jaar. Ik heb dus al heel wat uurtjes met veel plezier aan kinderen voorgelezen. Voorlezen is iets waar elk kind mee opgegroeid moet worden en wat onmisbaar is voor een goede taal- en leesontwikkeling. Helaas gebeurt het voorlezen niet vaak genoeg, en dan vooral niet bij gezinnen waarbij het juist het hards nodig is. Vandaar dat ik mij zoveel mogelijk in wil zetten voor VoorleesExpress, eerst als voorlezer en nu als coordinator. Met mijn ervaring als voorlezer, oppas, het begeleiden van mensen en analytisch/praktisch denken help ik ook graag andere voorlezers tijdens dit traject. Je kan bij mij terecht met vragen op pedagogisch niveau, maar ook met vragen over praktische zaken. Daarnaast spreek ik de Koerdische taal en ga ik graag met je mee voor de kennismaking met het gezin. Ik ben makkelijk bereikbaar via de mail en zou graag samen op zoek gaan naar een passende oplossing.'

Khadija Amagir

Bereikbaar via:
K.amagir@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Khadija kan je benaderen voor al je pedagogische en didactische vragen. Op verschillende manieren heeft zij ervaringen opgedaan wat haar een multi-inzetbare voorleesexpert maakt. Zo is ze loopbaanbegeleider, docent agogische vakken en vertrouwenspersoon bij ROCvA., Daarnaast is ze trainer geweest bij 'Peuter in Zicht' van stichting Akros en pedagogisch medewerkster. Khadija spreekt ook nog eens vloeiend Arabisch. Expertises: Interactief voorlezen, Ontwikkeling kind, Ouderbetrokkenheid, Didactische werkvormen, Spelbegeleiding, Communicatie ouders en kinderen

Marion Bakker

Marion Bakker

Bereikbaar via:
marionbakker@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Mocht je vragen hebben over hoe je met de ouders of de kinderen om kunt gaan, bijvoorbeeld omdat het drukke kinderen zijn, omdat het meerdere kinderen zijn of omdat je het lastig vind om de ouders mee te laten doen, dan wil ik graag met jou een oplossing zoeken hoe je hier mee om kunt gaan. Voor huisbezoeken ben ik beschikbaar in de westelijke stadsdelen

Meredith Vigelandzoon

Meredith Vigelandzoon

Bereikbaar via:
Meredith@vigelandsia.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Bij mij kan je terecht met al je vragen over ouderbetrokkenheid of het motiveren van kinderen. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog en heb ruime ervaring met het werken met gezinnen. Daarnaast ben ik werkzaam in een kindercentrum als Coach vroeg- en voorschoolse educatie en als stagebegeleidster. Welke vraag je eigenlijk ook hebt, ik weet zeker dat we samen een oplossing kunnen vinden. Schroom dus niet om een mailtje te sturen. In verband met mijn baan buiten Amsterdam kan ik niet met je mee naar een gezin, maar voor vragen kun je altijd bij mij terecht.

Jacqueline de Jong

Jacqueline de Jong

Bereikbaar via:
line@ziggo.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Als je vragen hebt over hoe je de (taal)ontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren - individueel of in een groepje - kun je altijd bij mij terecht. Ik heb een aantal jaren ervaring als coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf en BSO) en heb aan de UvA bijscholing gevolgd over hoe kinderen en volwassenen een taal leren. Daarnaast heb ik jarenlang in de hulpverlening gewerkt. Over vragen rondom de opvoeding of hoe je ouders bij het traject kunt betrekken wil ik natuurlijk ook met je meedenken. Ik kijk graag met je mee naar wat je nu al doet en wat goed werkt én naar wat je nog meer kunt proberen. Als je me een mailtje stuurt krijg je snel een antwoord

Anne Marie de Jong

Bereikbaar via:
oudercontactfunctionaris@diemen.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:
Als oudercontactfunctionaris van de Gemeente Diemen is Anne Marie nauw betrokken bij alle lopende gezinnen uit Diemen.