Coördinatoren

Gedurende het voorleestraject kun je contact opnemen met de coördinatoren van de VoorleesExpress. De coördinatoren zijn zeer betrokken bij VoorleesExpress Amsterdam en Diemen, en denken graag met je mee over (de situatie in) jouw voorleesgezin. Ze zijn beschikbaar voor advies of om eens te overleggen over inhoudelijke thema’s als ouderbetrokkenheid, opvoedvraagstukken en interactief voorlezen. Voor vragen kun je een berichtje sturen naar coördinatoren uit ieder stadsdeel. Wanneer je je vraag hebt voorgelegd, horen ze later graag nog even hoe het je verder bij jouw gezin vergaat. 

Alle coördinatoren zijn ook beschikbaar om eens mee te gaan op gezinsbezoek. Wanneer je graag eens samen met een coördinator gaat, kun je de coördinatoren benaderen uit het stadsdeel waar de familie woont. 

 

Hannelore Smulders

Hannelore Smulders

Bereikbaar via:
hanneloresmulders@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt mij benaderen met elke vraag. Ik vind het belangrijk dat voorlezers al hun vragen kunnen stellen, en niet met kleine/grote onzekerheden blijven rondlopen. Daarvoor is de periode van 20x voorlezen in een gezin te kort. Temeer omdat een gezin maar één keer mee kan doen moeten we er alles uithalen wat er uit te halen valt. Dat betekent dan ook dat wanneer je twijfelt over je aanpak of de voortgang van het proces, of wanneer je jezelf afvraagt wat je kan doen om de situatie een nieuwe boost te geven, dat je mij of één van de andere beschikbare coördinatoren gewoon even kan mailen. Hoe lastig, ingewikkeld of hopeloos de situatie ook lijkt. Ik hou er juist van om daar een positieve draai aan te geven. Schroom niet om met schijnbaar futiele problemen aan te komen; ook die zijn het oplossen waard! Mijn trefwoorden zijn: - Boekkeuze (Tip: Begin vooral met een eenvoudig maar pakkend prentenboek met weinig tekst om het niveau te bepalen) - Drukke kinderen - Omgang met het gezin en de (opvoed- en omgang-)situaties die zich hierin voordoen - Ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid, het aanspreken van en grenzen stellen aan ouders.

Emmeke van der Laan

Emmeke van der Laan

Bereikbaar via:
emmekevanderlaan@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt bij mij terecht met al je grote en kleine vragen over het begeleiden van je gezin, de keuze van boeken (neem in het begin altijd een kijk- of zoekboek mee!), hoe je je uur in kunt delen, tips voor taalspelletjes, betrekken van de ouders en nog veel meer. Als je dat wilt, kan ik een keer met je meekomen zodat ik een goed advies kan geven. Mijn motivatie voor de VoorleesExpress is dat ik het elk kind gun om goed mee te kunnen komen op school. De Nederlandse taal goed begrijpen en spreken is daarbij een heel belangrijke voorwaarde. Ik ben twee seizoenen voorlezer geweest, heb mijn eigen kinderen veel voorgelezen en lees nu vaak en graag mijn kleindochter voor. Ik werk in het communicatievak.

Lisanne Geerts

Lisanne Geerts

Bereikbaar via:
m.b.l.geerts@zoho.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik ben al ruim 7 jaar actief als vrijwilliger bij de VoorleesExpress, zowel als voorlezer bij de gezinnen thuis, als coördinator van voorlezers en gezinnen. Al doende heb ik veel ervaring gekregen met het voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Jullie kunnen bij mij terecht met vragen over het betrekken van de ouders, de keuze van boeken, het voorlezen aan drukke kinderen, het voorlezen aan een gezin met meerdere kinderen, en nog veel meer.

Gabrielle van Zaalen

Gabrielle van Zaalen

Bereikbaar via:
g.vzaalen@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mijn ervaring met de VoorleesExpress is tot nu toe beperkt gebleven bij 3 gezinnen, maar mijn ervaring als voorlezer gaat al langer terug, door mijn werk als specialist jeugd bij verschillende openbare bibliotheken. Voorlezen en vertellen behoorden daarin tot mijn kerntaken. Ook advies geven aan kinderen, ouders, opvoeders en onderwijzers over lezen, boeken e.d. maakte hiervan onderdeel uit. Daarnaast heb ik gewerkt in de hulpverlening aan gezinnen en in het welzijnswerk. Ook op dit gebied ben ik beschikbaar om te 'sparren'.

Inge Dunki Jacobs

Inge Dunki Jacobs

Bereikbaar via:
ingedunk@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik heb Pedagogiek gestudeerd en de PABO gedaan. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt en op basisscholen. Ik hou erg van voorlezen en geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling en vorming van kinderen. Ik ben al een paar jaar actief als voorlezer en coordinator bij de VoorleesExpress, zowel in Amsterdam als in Zaandam. Ik vind het zinvol en leuk om mensen te begeleiden bij hun activiteiten als voorlezer. Je kunt dan ook bij mij voor bijna al hun vragen terecht. Voor gezinsbezoeken ben ik beschikbaar in de stadsdelen West, Nieuw-West, Centrum en Zuid mits huisadres het maximaal 20 minuten fietsen is vanaf station Sloterdijk.

Alaa Khalifa

Alaa Khalifa

Bereikbaar via:
alaa-@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Sinds 2008 werk ik als vaste oppas bij verschillende gezinnen met kinderen tussen de 0 en 11 jaar. Al heel wat uurtjes heb ik met veel plezier aan hen voorgelezen. Voorlezen is iets waar elk kind mee opgegroeid moet worden en wat onmisbaar is voor een goede taal- en leesontwikkeling. Helaas gebeurt het voorlezen niet vaak genoeg, en dan vooral niet bij gezinnen waarbij het juist het hardst nodig is! Op dit moment ben ik daarom ook als voorlezer actief bij de VoorleesExpress. Met mijn ervaring als voorlezer, ervaring in het geven van bijles aan kinderen, het begeleiden van mensen en analytisch/praktisch denken, help ik ook graag andere voorlezers tijdens dit traject. Je kan bij mij terecht met vragen op pedagogisch niveau, maar ook met vragen over praktische zaken. Daarnaast spreek ik de Koerdische taal vloeiend. Ik ben makkelijk bereikbaar per mail en zou graag samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Lisanne Bos

Lisanne Bos

Bereikbaar via:
lisannetheabos@hotmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik ben al ruim 5 jaar actief als ambassadeur en coördinator bij de VoorleesExpress Amsterdam. In die tijd heb ik ook meegeholpen aan het boek Amsterdamse Beestenboel. Jullie kunnen bij mij terecht met vragen over ouderbetrokkenheid, keuze van voorleesboeken, leesmotivatie en leuke manieren om het voorlezen nog interactiever te maken.

Alaa Khalifa

Alaa Khalifa

Bereikbaar via:
alaa-@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Sinds 2008 werk ik als vaste oppas bij verschillende gezinnen met kinderen tussen de 0 en 11 jaar. Al heel wat uurtjes heb ik met veel plezier aan hen voorgelezen. Voorlezen is iets waar elk kind mee opgegroeid moet worden en wat onmisbaar is voor een goede taal- en leesontwikkeling. Helaas gebeurt het voorlezen niet vaak genoeg, en dan vooral niet bij gezinnen waarbij het juist het hardst nodig is! Op dit moment ben ik daarom ook als voorlezer actief bij de VoorleesExpress. Met mijn ervaring als voorlezer, ervaring in het geven van bijles aan kinderen, het begeleiden van mensen en analytisch/praktisch denken, help ik ook graag andere voorlezers tijdens dit traject. Je kan bij mij terecht met vragen op pedagogisch niveau, maar ook met vragen over praktische zaken. Daarnaast spreek ik de Koerdische taal vloeiend. Ik ben makkelijk bereikbaar per mail en zou graag samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Waleria Rodriguez

Waleria Rodriguez

Bereikbaar via:
Waleria1980@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Er komt zoveel bij kijken wanneer je een kind leert te genieten van een boek. Concentratie, creativiteit, kunnen fantaseren en je verder ontwikkelen zijn maar een paar punten die genoeg te horen zijn om hier een opvoedtaak van te maken. Toch is niet elke ouder zich hier van bewust. Ik ben van mening dat elk kind onschuldig wordt geboren dus wanneer het leer- en of gedragsproblemen heeft, is er thuis vaak nog winst te behalen. Belangrijk is om de ouders niet te veel te confronteren met hun gebreken, maar juist te kijken naar de kwaliteiten die ze al bezitten en deze te gaan verbeteren. Zelf heb ik als sociaal pedagoog veel ervaring in het begeleiden van kinderen en ouders met een migrantenachtergrond en spreek ik vloeiend Spaans. Graag help ik bij probleemsituaties tijdens het voorlees traject. Mijn moto is dan ook "voor elk probleem is een oplossing".

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Jacqueline de Jong

Jacqueline de Jong

Bereikbaar via:
line@ziggo.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Als je vragen hebt over hoe je de (taal)ontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren - individueel of in een groepje - kun je altijd bij mij terecht. Ik heb een aantal jaren ervaring als coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf en BSO) en heb aan de UvA bijscholing gevolgd over hoe kinderen en volwassenen een taal leren. Daarnaast heb ik jarenlang in de hulpverlening gewerkt. Over vragen rondom de opvoeding of hoe je ouders bij het traject kunt betrekken wil ik natuurlijk ook met je meedenken. Ik kijk graag met je mee naar wat je nu al doet en wat goed werkt én naar wat je nog meer kunt proberen. Als je me een mailtje stuurt krijg je snel een antwoord

Lisanne Geerts

Lisanne Geerts

Bereikbaar via:
m.b.l.geerts@zoho.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik ben al ruim 7 jaar actief als vrijwilliger bij de VoorleesExpress, zowel als voorlezer bij de gezinnen thuis, als coördinator van voorlezers en gezinnen. Al doende heb ik veel ervaring gekregen met het voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Jullie kunnen bij mij terecht met vragen over het betrekken van de ouders, de keuze van boeken, het voorlezen aan drukke kinderen, het voorlezen aan een gezin met meerdere kinderen, en nog veel meer.

Inge Dunki Jacobs

Inge Dunki Jacobs

Bereikbaar via:
ingedunk@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik heb Pedagogiek gestudeerd en de PABO gedaan. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt en op basisscholen. Ik hou erg van voorlezen en geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling en vorming van kinderen. Ik ben al een paar jaar actief als voorlezer en coordinator bij de VoorleesExpress, zowel in Amsterdam als in Zaandam. Ik vind het zinvol en leuk om mensen te begeleiden bij hun activiteiten als voorlezer. Je kunt dan ook bij mij voor bijna al hun vragen terecht. Voor gezinsbezoeken ben ik beschikbaar in de stadsdelen West, Nieuw-West, Centrum en Zuid mits huisadres het maximaal 20 minuten fietsen is vanaf station Sloterdijk.

Marthe van Nes

Marthe van Nes

Bereikbaar via:
marthene@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Vanaf 2002 tot aan mijn pensionering in 2013 was ik werkzaam als logopediste in het Speciaal Basisonderwijs. In deze functie heb ik het effect en het plezier van voorlezen kunnen uitvoeren en ervaren - juist bij kinderen met taalproblemen. Inmiddels heb ik een aantal voorleestrajecten bij de Voorleesexpress afgerond. Graag deel ik mijn ervaringen en wil ik erover meedenken hoe je een kind of gezin benadert, zodat de voorleescontacten plezierig en succesvol verlopen. Ik ben bereid mee te gaan bij een eerste kennismaking, je kunt me raadplegen over de keuze van voorlees- of prentenboeken en misschien kan ik je ook helpen met tips over de techniek van het ‘interactief voorlezen’. Je kunt me bereiken op marthene@xs4all.nl.

Waleria Rodriguez

Waleria Rodriguez

Bereikbaar via:
Waleria1980@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Er komt zoveel bij kijken wanneer je een kind leert te genieten van een boek. Concentratie, creativiteit, kunnen fantaseren en je verder ontwikkelen zijn maar een paar punten die genoeg te horen zijn om hier een opvoedtaak van te maken. Toch is niet elke ouder zich hier van bewust. Ik ben van mening dat elk kind onschuldig wordt geboren dus wanneer het leer- en of gedragsproblemen heeft, is er thuis vaak nog winst te behalen. Belangrijk is om de ouders niet te veel te confronteren met hun gebreken, maar juist te kijken naar de kwaliteiten die ze al bezitten en deze te gaan verbeteren. Zelf heb ik als sociaal pedagoog veel ervaring in het begeleiden van kinderen en ouders met een migrantenachtergrond en spreek ik vloeiend Spaans. Graag help ik bij probleemsituaties tijdens het voorlees traject. Mijn moto is dan ook "voor elk probleem is een oplossing".

Femke Meeuwes

Femke Meeuwes

Bereikbaar via:
Femke.voorleesexpress@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

In mijn tijd als voorlezer kwam ik erachter hoe fijn het is om zo nu en dan te sparren met anderen over het voorleestraject, de taalontwikkeling van de kinderen, ouderbetrokkenheid en creatieve manieren om je tijd bij het gezin zo nuttig en leuk mogelijk in te zetten. Ik geloof dat elke voorlezer op zijn eigen unieke manier verschil maakt en daarmee veel betekent voor het gezin. De VoorleesExpress is een project dat je grotendeels alleen doorloopt, en daarom kan het soms prettig zijn eens te overleggen/sparren/ervaringen te delen met andere voorlezers of coördinatoren. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, kunnen we van elkaar leren en tot nieuwe inzichten komen, eventuele twijfels of onzekerheden bespreken en met zelfvertrouwen en plezier het traject voortzetten. Je kunt mij benaderen voor handige tips of om gewoon even te mee te denken. Tussen de voorleesmomenten of aan het einde van een voorleessessie vond ik het zelf altijd erg leuk om taalspellen te spelen bij mijn voorleesgezin. Hiervoor heb ik een boekwerk aan spellen verzameld, die allemaal leerzaam maar vooral erg leuk zijn! Als mijn eigen inspiratie even zoek was, heb ik nieuwe opgedaan. Mocht je op zoek zijn naar een leuk taalspel om even te ontladen maar toch met taalontwikkeling bezig te zijn, neem dan vooral even contact op. Ook voor andere ideeën om op een creatieve manier het voorlezen zo afwisselend mogelijk te maken, bijvoorbeeld door rollenspellen, uitbeelden, (interactieve) luisterboeken en verhalen tekenen denk ik ook graag mee!

Jacqueline de Jong

Jacqueline de Jong

Bereikbaar via:
line@ziggo.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Als je vragen hebt over hoe je de (taal)ontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren - individueel of in een groepje - kun je altijd bij mij terecht. Ik heb een aantal jaren ervaring als coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf en BSO) en heb aan de UvA bijscholing gevolgd over hoe kinderen en volwassenen een taal leren. Daarnaast heb ik jarenlang in de hulpverlening gewerkt. Over vragen rondom de opvoeding of hoe je ouders bij het traject kunt betrekken wil ik natuurlijk ook met je meedenken. Ik kijk graag met je mee naar wat je nu al doet en wat goed werkt én naar wat je nog meer kunt proberen. Als je me een mailtje stuurt krijg je snel een antwoord

Hannelore Smulders

Hannelore Smulders

Bereikbaar via:
hanneloresmulders@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt mij benaderen met elke vraag. Ik vind het belangrijk dat voorlezers al hun vragen kunnen stellen, en niet met kleine/grote onzekerheden blijven rondlopen. Daarvoor is de periode van 20x voorlezen in een gezin te kort. Temeer omdat een gezin maar één keer mee kan doen moeten we er alles uithalen wat er uit te halen valt. Dat betekent dan ook dat wanneer je twijfelt over je aanpak of de voortgang van het proces, of wanneer je jezelf afvraagt wat je kan doen om de situatie een nieuwe boost te geven, dat je mij of één van de andere beschikbare coördinatoren gewoon even kan mailen. Hoe lastig, ingewikkeld of hopeloos de situatie ook lijkt. Ik hou er juist van om daar een positieve draai aan te geven. Schroom niet om met schijnbaar futiele problemen aan te komen; ook die zijn het oplossen waard! Mijn trefwoorden zijn: - Boekkeuze (Tip: Begin vooral met een eenvoudig maar pakkend prentenboek met weinig tekst om het niveau te bepalen) - Drukke kinderen - Omgang met het gezin en de (opvoed- en omgang-)situaties die zich hierin voordoen - Ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid, het aanspreken van en grenzen stellen aan ouders.

Gabi Fennis

Gabi Fennis

Bereikbaar via:
gabi@fennis.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik ben als voorlezer begonnen in Hilversum. Daar heb ik veel geleerd over het werken met een gezin van niet nederlandse afkomst. Ik vond het erg leuk om te doen. Je zag bij de kinderen verbetering en je bouwt een mooie band op. Na mijn verhuizing naar Amsterdam kwam ik weer in aanraking met de VoorleesExpress. Als coordinator is het heel leuk om de verschillende ervaringen van de voorlezers te horen. Daarnaast is het fijn om een voorlezer en zo ook een gezin te helpen het meeste uit de VoorleesExpress te halen. Door mijn werk als orthopedagoog heb ik snel een goed inzicht in het gezin en wat zij eventueel nodig hebben om de Nederlandse taalvaardigheid te verbeteren. Voorlezers kunnen bij mij terecht voor een luisterend oor, over de ervaringen als voorlezer. Daarnaast kunnen ze bij mij terecht voor vragen over hoe ouders te betrekken, verslagen te formuleren, vragen over boekkeuzes en overige vragen.

Meredith Vigelandzoon

Meredith Vigelandzoon

Bereikbaar via:
Meredith@vigelandsia.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Bij mij kan je terecht met al je vragen over ouderbetrokkenheid of het motiveren van kinderen. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog en heb ruime ervaring met het werken met gezinnen. Daarnaast ben ik werkzaam in een kindercentrum als Coach vroeg- en voorschoolse educatie en als stagebegeleidster. Welke vraag je eigenlijk ook hebt, ik weet zeker dat we samen een oplossing kunnen vinden. Schroom dus niet om een mailtje te sturen. In verband met mijn baan buiten Amsterdam kan ik niet met je mee naar een gezin, maar voor vragen kun je altijd bij mij terecht.

Alaa Khalifa

Alaa Khalifa

Bereikbaar via:
alaa-@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Sinds 2008 werk ik als vaste oppas bij verschillende gezinnen met kinderen tussen de 0 en 11 jaar. Al heel wat uurtjes heb ik met veel plezier aan hen voorgelezen. Voorlezen is iets waar elk kind mee opgegroeid moet worden en wat onmisbaar is voor een goede taal- en leesontwikkeling. Helaas gebeurt het voorlezen niet vaak genoeg, en dan vooral niet bij gezinnen waarbij het juist het hardst nodig is! Op dit moment ben ik daarom ook als voorlezer actief bij de VoorleesExpress. Met mijn ervaring als voorlezer, ervaring in het geven van bijles aan kinderen, het begeleiden van mensen en analytisch/praktisch denken, help ik ook graag andere voorlezers tijdens dit traject. Je kan bij mij terecht met vragen op pedagogisch niveau, maar ook met vragen over praktische zaken. Daarnaast spreek ik de Koerdische taal vloeiend. Ik ben makkelijk bereikbaar per mail en zou graag samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Marion Bakker

Marion Bakker

Bereikbaar via:
marionbakker@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mocht je vragen hebben over hoe je met de ouders of de kinderen om kunt gaan, bijvoorbeeld omdat het drukke kinderen zijn, omdat het meerdere kinderen zijn of omdat je het lastig vind om de ouders mee te laten doen, dan wil ik graag met jou een oplossing zoeken hoe je hier mee om kunt gaan. Voor huisbezoeken ben ik beschikbaar in de westelijke stadsdelen

Hannelore Smulders

Hannelore Smulders

Bereikbaar via:
hanneloresmulders@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt mij benaderen met elke vraag. Ik vind het belangrijk dat voorlezers al hun vragen kunnen stellen, en niet met kleine/grote onzekerheden blijven rondlopen. Daarvoor is de periode van 20x voorlezen in een gezin te kort. Temeer omdat een gezin maar één keer mee kan doen moeten we er alles uithalen wat er uit te halen valt. Dat betekent dan ook dat wanneer je twijfelt over je aanpak of de voortgang van het proces, of wanneer je jezelf afvraagt wat je kan doen om de situatie een nieuwe boost te geven, dat je mij of één van de andere beschikbare coördinatoren gewoon even kan mailen. Hoe lastig, ingewikkeld of hopeloos de situatie ook lijkt. Ik hou er juist van om daar een positieve draai aan te geven. Schroom niet om met schijnbaar futiele problemen aan te komen; ook die zijn het oplossen waard! Mijn trefwoorden zijn: - Boekkeuze (Tip: Begin vooral met een eenvoudig maar pakkend prentenboek met weinig tekst om het niveau te bepalen) - Drukke kinderen - Omgang met het gezin en de (opvoed- en omgang-)situaties die zich hierin voordoen - Ontwikkelen van de ouderbetrokkenheid, het aanspreken van en grenzen stellen aan ouders.

Emmeke van der Laan

Emmeke van der Laan

Bereikbaar via:
emmekevanderlaan@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt bij mij terecht met al je grote en kleine vragen over het begeleiden van je gezin, de keuze van boeken (neem in het begin altijd een kijk- of zoekboek mee!), hoe je je uur in kunt delen, tips voor taalspelletjes, betrekken van de ouders en nog veel meer. Als je dat wilt, kan ik een keer met je meekomen zodat ik een goed advies kan geven. Mijn motivatie voor de VoorleesExpress is dat ik het elk kind gun om goed mee te kunnen komen op school. De Nederlandse taal goed begrijpen en spreken is daarbij een heel belangrijke voorwaarde. Ik ben twee seizoenen voorlezer geweest, heb mijn eigen kinderen veel voorgelezen en lees nu vaak en graag mijn kleindochter voor. Ik werk in het communicatievak.

Lisanne Geerts

Lisanne Geerts

Bereikbaar via:
m.b.l.geerts@zoho.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik ben al ruim 7 jaar actief als vrijwilliger bij de VoorleesExpress, zowel als voorlezer bij de gezinnen thuis, als coördinator van voorlezers en gezinnen. Al doende heb ik veel ervaring gekregen met het voorlezen aan kinderen met een taalachterstand. Jullie kunnen bij mij terecht met vragen over het betrekken van de ouders, de keuze van boeken, het voorlezen aan drukke kinderen, het voorlezen aan een gezin met meerdere kinderen, en nog veel meer.

Gabrielle van Zaalen

Gabrielle van Zaalen

Bereikbaar via:
g.vzaalen@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mijn ervaring met de VoorleesExpress is tot nu toe beperkt gebleven bij 3 gezinnen, maar mijn ervaring als voorlezer gaat al langer terug, door mijn werk als specialist jeugd bij verschillende openbare bibliotheken. Voorlezen en vertellen behoorden daarin tot mijn kerntaken. Ook advies geven aan kinderen, ouders, opvoeders en onderwijzers over lezen, boeken e.d. maakte hiervan onderdeel uit. Daarnaast heb ik gewerkt in de hulpverlening aan gezinnen en in het welzijnswerk. Ook op dit gebied ben ik beschikbaar om te 'sparren'.

Inge Dunki Jacobs

Inge Dunki Jacobs

Bereikbaar via:
ingedunk@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik heb Pedagogiek gestudeerd en de PABO gedaan. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt en op basisscholen. Ik hou erg van voorlezen en geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling en vorming van kinderen. Ik ben al een paar jaar actief als voorlezer en coordinator bij de VoorleesExpress, zowel in Amsterdam als in Zaandam. Ik vind het zinvol en leuk om mensen te begeleiden bij hun activiteiten als voorlezer. Je kunt dan ook bij mij voor bijna al hun vragen terecht. Voor gezinsbezoeken ben ik beschikbaar in de stadsdelen West, Nieuw-West, Centrum en Zuid mits huisadres het maximaal 20 minuten fietsen is vanaf station Sloterdijk.

Khadija Amagir

Khadija Amagir

Bereikbaar via:
khadija.amagir@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mijn loopbaan ben ik begonnen als leidster op een VVE speelzaal. Ook heb ik hiernaast op verschillende VVE speelzalen trainingen aan ouders gegeven over het opvoeden van peuters. Hierna ben ik les gaan geven op het ROCvA aan de toekomstige pedagogische medewerkers. Ik heb op het ROCvA verschillende lessen ontwikkeld en gegeven waaronder de lessen interactief voorlezen. Mijn ervaring op het gebied van lees/taalontwikkeling is dus breed. Als pedagoog zijnde kan je mij elke vraag over voorlezen stellen. Ook vragen betreffende zorgen over de ontwikkeling van het kind kun je aan mij stellen. Indien nodig kan ik met je meegaan op huisbezoek en kunnen we samen een plan van aanpak opstellen. Schroom dus niet om mij te mailen! Verder spreek ik ook Arabisch.

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Jacqueline de Jong

Jacqueline de Jong

Bereikbaar via:
line@ziggo.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Als je vragen hebt over hoe je de (taal)ontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren - individueel of in een groepje - kun je altijd bij mij terecht. Ik heb een aantal jaren ervaring als coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf en BSO) en heb aan de UvA bijscholing gevolgd over hoe kinderen en volwassenen een taal leren. Daarnaast heb ik jarenlang in de hulpverlening gewerkt. Over vragen rondom de opvoeding of hoe je ouders bij het traject kunt betrekken wil ik natuurlijk ook met je meedenken. Ik kijk graag met je mee naar wat je nu al doet en wat goed werkt én naar wat je nog meer kunt proberen. Als je me een mailtje stuurt krijg je snel een antwoord

Emmeke van der Laan

Emmeke van der Laan

Bereikbaar via:
emmekevanderlaan@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Je kunt bij mij terecht met al je grote en kleine vragen over het begeleiden van je gezin, de keuze van boeken (neem in het begin altijd een kijk- of zoekboek mee!), hoe je je uur in kunt delen, tips voor taalspelletjes, betrekken van de ouders en nog veel meer. Als je dat wilt, kan ik een keer met je meekomen zodat ik een goed advies kan geven. Mijn motivatie voor de VoorleesExpress is dat ik het elk kind gun om goed mee te kunnen komen op school. De Nederlandse taal goed begrijpen en spreken is daarbij een heel belangrijke voorwaarde. Ik ben twee seizoenen voorlezer geweest, heb mijn eigen kinderen veel voorgelezen en lees nu vaak en graag mijn kleindochter voor. Ik werk in het communicatievak.

Gabrielle van Zaalen

Gabrielle van Zaalen

Bereikbaar via:
g.vzaalen@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mijn ervaring met de VoorleesExpress is tot nu toe beperkt gebleven bij 3 gezinnen, maar mijn ervaring als voorlezer gaat al langer terug, door mijn werk als specialist jeugd bij verschillende openbare bibliotheken. Voorlezen en vertellen behoorden daarin tot mijn kerntaken. Ook advies geven aan kinderen, ouders, opvoeders en onderwijzers over lezen, boeken e.d. maakte hiervan onderdeel uit. Daarnaast heb ik gewerkt in de hulpverlening aan gezinnen en in het welzijnswerk. Ook op dit gebied ben ik beschikbaar om te 'sparren'.

Meredith Vigelandzoon

Meredith Vigelandzoon

Bereikbaar via:
Meredith@vigelandsia.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Bij mij kan je terecht met al je vragen over ouderbetrokkenheid of het motiveren van kinderen. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog en heb ruime ervaring met het werken met gezinnen. Daarnaast ben ik werkzaam in een kindercentrum als Coach vroeg- en voorschoolse educatie en als stagebegeleidster. Welke vraag je eigenlijk ook hebt, ik weet zeker dat we samen een oplossing kunnen vinden. Schroom dus niet om een mailtje te sturen. In verband met mijn baan buiten Amsterdam kan ik niet met je mee naar een gezin, maar voor vragen kun je altijd bij mij terecht.

Inge Dunki Jacobs

Inge Dunki Jacobs

Bereikbaar via:
ingedunk@xs4all.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik heb Pedagogiek gestudeerd en de PABO gedaan. Ik heb jaren in de kinderopvang gewerkt en op basisscholen. Ik hou erg van voorlezen en geloof dat dit een belangrijk onderdeel is van de ontwikkeling en vorming van kinderen. Ik ben al een paar jaar actief als voorlezer en coordinator bij de VoorleesExpress, zowel in Amsterdam als in Zaandam. Ik vind het zinvol en leuk om mensen te begeleiden bij hun activiteiten als voorlezer. Je kunt dan ook bij mij voor bijna al hun vragen terecht. Voor gezinsbezoeken ben ik beschikbaar in de stadsdelen West, Nieuw-West, Centrum en Zuid mits huisadres het maximaal 20 minuten fietsen is vanaf station Sloterdijk.

Alaa Khalifa

Alaa Khalifa

Bereikbaar via:
alaa-@live.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Sinds 2008 werk ik als vaste oppas bij verschillende gezinnen met kinderen tussen de 0 en 11 jaar. Al heel wat uurtjes heb ik met veel plezier aan hen voorgelezen. Voorlezen is iets waar elk kind mee opgegroeid moet worden en wat onmisbaar is voor een goede taal- en leesontwikkeling. Helaas gebeurt het voorlezen niet vaak genoeg, en dan vooral niet bij gezinnen waarbij het juist het hardst nodig is! Op dit moment ben ik daarom ook als voorlezer actief bij de VoorleesExpress. Met mijn ervaring als voorlezer, ervaring in het geven van bijles aan kinderen, het begeleiden van mensen en analytisch/praktisch denken, help ik ook graag andere voorlezers tijdens dit traject. Je kan bij mij terecht met vragen op pedagogisch niveau, maar ook met vragen over praktische zaken. Daarnaast spreek ik de Koerdische taal vloeiend. Ik ben makkelijk bereikbaar per mail en zou graag samen op zoek gaan naar een passende oplossing.

Khadija Amagir

Khadija Amagir

Bereikbaar via:
khadija.amagir@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Mijn loopbaan ben ik begonnen als leidster op een VVE speelzaal. Ook heb ik hiernaast op verschillende VVE speelzalen trainingen aan ouders gegeven over het opvoeden van peuters. Hierna ben ik les gaan geven op het ROCvA aan de toekomstige pedagogische medewerkers. Ik heb op het ROCvA verschillende lessen ontwikkeld en gegeven waaronder de lessen interactief voorlezen. Mijn ervaring op het gebied van lees/taalontwikkeling is dus breed. Als pedagoog zijnde kan je mij elke vraag over voorlezen stellen. Ook vragen betreffende zorgen over de ontwikkeling van het kind kun je aan mij stellen. Indien nodig kan ik met je meegaan op huisbezoek en kunnen we samen een plan van aanpak opstellen. Schroom dus niet om mij te mailen! Verder spreek ik ook Arabisch.

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.

Jacqueline de Jong

Jacqueline de Jong

Bereikbaar via:
line@ziggo.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Als je vragen hebt over hoe je de (taal)ontwikkeling bij kinderen kunt stimuleren - individueel of in een groepje - kun je altijd bij mij terecht. Ik heb een aantal jaren ervaring als coach en beleidsmedewerker in de kinderopvang (voorschool, kinderdagverblijf en BSO) en heb aan de UvA bijscholing gevolgd over hoe kinderen en volwassenen een taal leren. Daarnaast heb ik jarenlang in de hulpverlening gewerkt. Over vragen rondom de opvoeding of hoe je ouders bij het traject kunt betrekken wil ik natuurlijk ook met je meedenken. Ik kijk graag met je mee naar wat je nu al doet en wat goed werkt én naar wat je nog meer kunt proberen. Als je me een mailtje stuurt krijg je snel een antwoord

Meredith Vigelandzoon

Meredith Vigelandzoon

Bereikbaar via:
Meredith@vigelandsia.nl

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Bij mij kan je terecht met al je vragen over ouderbetrokkenheid of het motiveren van kinderen. Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog en heb ruime ervaring met het werken met gezinnen. Daarnaast ben ik werkzaam in een kindercentrum als Coach vroeg- en voorschoolse educatie en als stagebegeleidster. Welke vraag je eigenlijk ook hebt, ik weet zeker dat we samen een oplossing kunnen vinden. Schroom dus niet om een mailtje te sturen. In verband met mijn baan buiten Amsterdam kan ik niet met je mee naar een gezin, maar voor vragen kun je altijd bij mij terecht.

Femke Meeuwes

Femke Meeuwes

Bereikbaar via:
Femke.voorleesexpress@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

In mijn tijd als voorlezer kwam ik erachter hoe fijn het is om zo nu en dan te sparren met anderen over het voorleestraject, de taalontwikkeling van de kinderen, ouderbetrokkenheid en creatieve manieren om je tijd bij het gezin zo nuttig en leuk mogelijk in te zetten. Ik geloof dat elke voorlezer op zijn eigen unieke manier verschil maakt en daarmee veel betekent voor het gezin. De VoorleesExpress is een project dat je grotendeels alleen doorloopt, en daarom kan het soms prettig zijn eens te overleggen/sparren/ervaringen te delen met andere voorlezers of coördinatoren. Door met elkaar het gesprek aan te gaan, kunnen we van elkaar leren en tot nieuwe inzichten komen, eventuele twijfels of onzekerheden bespreken en met zelfvertrouwen en plezier het traject voortzetten. Je kunt mij benaderen voor handige tips of om gewoon even te mee te denken. Tussen de voorleesmomenten of aan het einde van een voorleessessie vond ik het zelf altijd erg leuk om taalspellen te spelen bij mijn voorleesgezin. Hiervoor heb ik een boekwerk aan spellen verzameld, die allemaal leerzaam maar vooral erg leuk zijn! Als mijn eigen inspiratie even zoek was, heb ik nieuwe opgedaan. Mocht je op zoek zijn naar een leuk taalspel om even te ontladen maar toch met taalontwikkeling bezig te zijn, neem dan vooral even contact op. Ook voor andere ideeën om op een creatieve manier het voorlezen zo afwisselend mogelijk te maken, bijvoorbeeld door rollenspellen, uitbeelden, (interactieve) luisterboeken en verhalen tekenen denk ik ook graag mee!

Marijke Kulman

Marijke Kulman

Bereikbaar via:
marijkekulman@gmail.com

Waarvoor je mij kunt benaderen:

Ik vind het belangrijk dat het voorlezen voor jou en de gezinnen leuk en zinvol blijft. Je hebt immers een belangrijke taak in het gezin om de kinderen en hun ouders vertrouwd te maken met de Nederlandse taal en lezen. Je kunt bij mij terecht met al je vragen en twijfels. Maar ook, belangrijk, om je succes te vieren. Beschouw mij maar als klankbord en sparringpartner. Wanneer je wilt dat ik een keer met je mee naar het gezin ga, doe ik dat. Zo’n bezoek levert ons beiden ongetwijfeld extra inzicht op. Mijn motivatie: ik houd zelf erg van lezen. Mijn kinderen en kleinkinderen heb ik altijd voorgelezen. Het is belangrijk dat kinderen plezier hebben in lezen en taal. Daarmee hebben ze het ook makkelijker op school. Voor de ouders kan het leren voorlezen hun zelfvertrouwen (in taal) vergroten. Ik heb ervaring in het begeleiden van ouders met opvoedingsvragen c.q. opvoedingsproblemen. Tevens heb ik jaren mensen begeleid die werkzaam waren in de sociale sector. Mijn ervaring is dat, door samen ‘hardop te denken’, je daarna weer vol zelvertrouwen aan de slag kunt gaan. Behalve Nederlands spreek ik ook goed Engels, Frans en e.v. Duits.